paviljoen

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING VAN HET NIEUWE PAVILJOEN

Ons nieuwe paviljoen maakt gebruik van de elementen aarde, lucht, zon & regen en wordt circulair en natuurinclusief gebouwd. We streven naar energieneutraliteit en dragen zorg voor biodiversiteit aan de Veerplas.

De Veerplas is een in 1994 aangelegde recreatieplas in de Veerpolder in het oosten van Haarlem bij de Waarderpolder. Het maakt deel uit van het Recreatiegebied Spaarnwoude, de groene buffer tussen Haarlem en Amsterdam. Mede door de aanwezigheid van een zuiveringsmoeras met veel riet en drassige oevers met grote aantallen watervogels heeft het gebied zich ontwikkeld van artificieel tot natuurlijk gebied.

Het recreatiegebied rondom de Veerplas wordt gekenmerkt door een heldere opbouw van west naar oost. Het industriegebied wordt afgesloten met een rand van dichte bossages met opgehoogde grond en dijken. Achter deze rand bevindt zich een vlakke en uitgestrekte ligweide, welke op zijn beurt overgaat in de waterplas. Na de waterplas begint het natuurlijke, drassige polderlandschap. Daar waar de westrand vrij gesloten is, is de oostkant geheel weids en open. De plaats van het nieuwe paviljoen ligt op de grens van de dichte rand, op de open weide en tegen de waterplas.

Het programma van het gebouw volgt de opbouw van het gebied. In de dichte bossages komt een klein amfitheater. De zittribune wordt gevormd door een halfronde heuvel tussen de bossages op het door sloten omgeven eiland. Een recht looppad verbindt het amfitheater met de rug van het paviljoen. Deze rug, eveneens een heuvel, bevindt zich op de grens van de beboste en geaccidenteerde rand van het gebied. In de rug bevinden zich alle facilitaire functies. Een uitsnede in de heuvel geeft toegang tot het gebouw. In het gebouw loopt de route door de heuvel naar het restaurant gedeelte. Hier wordt het gebouw licht en transparant en opent het zicht naar het weidse landschap en de plas. De route vervolgt zich in een rechte lijn door het gebouw over het terras naar een steiger tot in de plas. Het gebouw volgt hiermee het landschappelijke karakter van oost naar west: van gesloten naar open.

Door de begroeide heuvel en het groendak op het restaurantgedeelte loopt het landschap zelf als het ware over het gebouw door. In het gebouw komt aan de noodzijde van de doorlopende route een separaat verhuurbare ruimte met eigen terras aan de weidse ligweide. Aan de zuidzijde van de route komt het restaurant gedeelte met terras op het zuiden. Door de oriƫntatie van dit terras op zuidelijke gedeelte van het gebied en door toevoeging van extra bomen krijgt dit gedeelte een intiemer karakter. Ook hierin volgt het programma van het gebouw het landschap: de open ligweide in het noorden en besloten zuiveringsmoeras in het zuiden.

Naast de positionering en de opbouw van het gebouw, voegt het gebouw zich ook in het landschap door gebruik te maken van natuurlijke materialen en door vooruitstrevend natuurinclusief en circulair te bouwen. Zo is niet alleen de bezoeker, maar ook het gebouw zelf te gast in de natuur.

BIJDRAGE VAN HANS VAN EDEN – HER ARCHITECTEN

HET VEERKWARTIER OP INSTAGRAM